Witamy na stronie ...

INFORMACJA O PLIKACH -cookies     ________________________________________________________________________

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach do 9.00 do 17.00

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS Skrzyszów

Aktualności

Projekt dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

23.02.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w projektach:pierwszy projekt już trwa,tu jest wolne miejsce dla dwóch osób z uszkodzeniem słuchu lub mowy(orzeczenie o niepełnosprawności L)
Do drugiego projektu rozpoczął się nabór.Projekt ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych z różnym orzeczeniem o niepełnosprawności a także bez orzeczenia a wymagających wsparcia.Udział w projekcie jest bezpłatny,koszty podróży na zajęcia są zwracane.
Dodatkowy kontakt tel:506 156 634

Informacja dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, które ukończyły 18 lat

21.02.2018

   Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18 roku życia;
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia;
- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
    W przypadku osoby, która spełnia w/w wymogi, renta socjalna może zostać przyznana na stałe lub okresowo.
   Rentę socjalną przyznaje się na stałe, jeżeli całkowita niezdolnośćdo pracy jest trwała.  
   Rentę socjalną przyznaje się na określony czas, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

O przyznanie renty socjalnej należy ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.