Aktualności

Aktualności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Przypomnienie

30.10.2018

Przypominamy mieszkańcom gminy Skrzyszów o upływającym terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+.
Aby nie stracić ciągłości w otrzymywaniu powyższych świadczeń należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

   Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego i o świadczenie wychowawcze 500+ można składać do 31 października 2018 r. natomiast wnioski o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy do 30 listopada 2018 r.

Projekt Prostujemy ścieżki do zatrudnienia

26.10.2018

Informacje dotyczące projektu: "Prostujemy ścieżki do zatrudnienia" finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

   W ramach projektu realizowanego przez Pracownię Badań Społecznych SONDA
z Krakowa, osobom powyżej 30 roku życia, niepracującym (bezrobotnym, biernym zawodowo), zamieszkałym w powiecie tarnowskim, pozyskiwanym dla przedsiębiorców
z terenu powiatu, przysługiwać będą:
- bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy na wybranym stanowisku,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi,
- 4 miesięczny płatny staż w wysokości 997,4zł/mc.

Więcej informacji na stronie: prostujemy-sciezki.pl

„MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

03.10.2018

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.0″współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0″

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru i uczestnictwa
Minimalny wzór umowy z nianią
Wniosek o przyznanie wsparcia

http://www.rops.krakow.pl/

Wyższe zasiłki z pomocy społecznej

22.08.2018

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

   Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.
dla osoby w rodzinie – 528 zł.

   Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu dożywiania:
dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł.
dla osoby w rodzinie – 792 zł.

   Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:
• maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645
• kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

31.07.2018

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019
dla świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   Mieszkańcy Gminy Skrzyszów mogą pobierać i składać wnioski o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie (pok. 5) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 w poniedziałki oraz w godzinach 7:30 – 15:30 od wtorku do piątku.
   Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) składać można od dnia 1.08.2018 r.
   Wnioski można także wysyłać (nie wcześniej jednak niż 01.08.2018 r.) pocztą, jak również składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego (od 1.07.2018 r.).  
   Złożenie wniosku osobiście w siedzibie Ośrodka pozwoli na jego sprawdzenie już na etapie jego przyjmowania przez naszego pracownika i znacząco może przyczynić się do skrócenia czasu rozpatrywania sprawy.
   Czytaj więcej klikając na znak poniżej  >>  >>

Program „Dobry Start”

12.06.2018

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Czytaj więcej

Do pobrania: Wniosek i załącznik (PDF) do wydruku i samodzielnego wypełnienia.

UWAGA  Od 1 lipca będzie można składać wnioski w formie elektronicznej,
                bez wychodzenia z domu!

Warunki przyznawania 500+ bez zmian

23.05.2018

Informacja Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

   Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca.
Czytaj więcej klikając  >>  >> poniżej

Projekt WUP w Krakowie

13.05.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji pod  >> >> lub na plakacie 

O co chodzi z tą „ koordynacją

01.03.2018


Projekt dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

23.02.2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w projektach:pierwszy projekt już trwa,tu jest wolne miejsce dla dwóch osób z uszkodzeniem słuchu lub mowy(orzeczenie o niepełnosprawności L)
Do drugiego projektu rozpoczął się nabór.Projekt ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych z różnym orzeczeniem o niepełnosprawności a także bez orzeczenia a wymagających wsparcia.Udział w projekcie jest bezpłatny,koszty podróży na zajęcia są zwracane.
Dodatkowy kontakt tel:506 156 634

Informacja dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, które ukończyły 18 lat

21.02.2018

   Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18 roku życia;
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia;
- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
    W przypadku osoby, która spełnia w/w wymogi, renta socjalna może zostać przyznana na stałe lub okresowo.
   Rentę socjalną przyznaje się na stałe, jeżeli całkowita niezdolnośćdo pracy jest trwała.  
   Rentę socjalną przyznaje się na określony czas, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

O przyznanie renty socjalnej należy ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt "AKTYWNI MAŁOPOLANIE"

12.02.2018

Projekt

25.01.2018

Spółdzielnia Socjalna SerwiS zaprasza do udziału w projekcie
"Aktywność drogą do zatrudnienia".
Rekrutacja w terminie 15.01.2018 - 14.02.2018.
Przyjmowanie zgłoszeń
odbywać się będzie w Biurze Projektu,
Tarnów, ul. Krakowska 13/3 (I piętro).

Szczegółowe informacje, patrz Plakat i Ulotka

Projekt UE "POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ"

23.01.2018

Koordynacja systemów w obszarze świadczeń rodzinnych i 500+

09.01.2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r.
Wojewoda Małopolski
przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Czytaj więcej >>