Kontakt


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

Skrzyszów 642 

 33-156 Skrzyszów

e- mail : gops@skrzyszow.pl

NIP : 993-00-98-831

REGON : 850019464

Telefony:

14 6887 -017  - Kierownik
14 6887 -017  - Pracownicy socjalni
14 6887- 018  -  Świadczenia rodzinne