Dożywianie dzieci w szkołach od września 2017 r.

29.08.2017

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie finansowania posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach od m-ca września 2017 r.
      Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę  w rodzinie nie przekracza 771,00 zł  – zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn.zm.).
      Wnioski wraz z dochodami netto wszystkich członków rodziny za poprzedni miesiąc można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej /pokój nr 11 i 12 na parterze w Urzędzie Gminy/

« inne aktualności