Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

29.08.2017

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)


      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, że dystrybucja żywności w ramach Podprogramu 2017 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie realizowana w okresie od sierpnia 2017 r. do końca czerwca 2018 r.
   W związku powyższym można zgłaszać się do tutejszego Ośrodka po nowe skierowania uprawniające do odbioru żywności.
    Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej u których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

« inne aktualności