Projekt

25.01.2018

Zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym np.: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i inne; zamieszkałe na terenie m. Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.

W ramach projektu oferujemy m.in.: płatne staże zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, wsparcie motywacyjne, trenera zatrudnienia wspieranego, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu i inne.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu, pod nr tel. 570 800 065 lub na www.aktywnosctarnow.pl , a także na naszym profilu na facebooku.

Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych kosztów !

« inne aktualności