Projekt WUP w Krakowie

13.05.2018

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu.

Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Nasze działania skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:
 osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy;
 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 osób zamieszkujących na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki;
 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.

W ramach projektu oferujemy:
 warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej
 warsztaty komputerowe
 szkolenia zawodowe
 staże
 subsydiowane zatrudnienie
 bony na usługi zdrowotno-społeczne
 indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 indywidualne pośrednictwo pracy

Informacji dotyczących rekrutacji udziela:
Biuro Projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (V piętro, pokój 503)
tel. 12 619 84 54, 518 299 008, e-mail: mmadyda@wup-krakow.pl; mhebda@wup-krakow.pl
Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04)
tel. 516 344 988, e-mail: jpredota@wup-krakow.pl; wniewola@wup-krakow.pl
Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Nowym Sączu ul. Długosza 61 (parter, pokój 02)
tel. 791 583 337, e-mail: afracisz@wup-krakow.pl; asliwa@wup-krakow.pl

« inne aktualności