„MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

03.10.2018

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.0″współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0″

Pliki do pobrania:
Regulamin naboru i uczestnictwa
Minimalny wzór umowy z nianią
Wniosek o przyznanie wsparcia

http://www.rops.krakow.pl/

« inne aktualności