Małopolski Tele-Anioł

27.03.2019

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności  nie są w pełni samodzielne. W ramach projektu "Małopolski Tele-Anioł" osoby te uzyskają dostęp do usług Centrum Teleopieki lub specjalnych usług opiekuńczych w  ich domu. Wszystkie informacje uzyskacie Państwo klikając na link

« inne aktualności