Od lipca 2019 r. nowe zasady ustalania prawa do 500+

11.06.2019

   W nowym okresie zasiłkowym świadczenie wychowawcze popularnie nazywane 500 plus będzie wypłacane bez względu na kryterium dochodowe.
   Dotychczas niezależnie od dochodu świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne z dzieci w rodzinie. Rodzice, którym obecnie nie przysługuje wsparcie na pierwsze dziecko, a jedynie na kolejne, w nowym okresie zasiłkowym powinni złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Najlepiej dokonać tego do 30 września 2019 r., aby wsparcie na pierwsze dziecko zostało wypłacone z wyrównaniem od lipca.

   Wnioski w formie elektronicznej przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej będzie można składać już od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie będzie możliwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

   W przypadku złożenia wniosku po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku

« inne aktualności