Posiłek w szkole i w domu

06.09.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 można ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Pomoc ta jest przyznawana rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł netto po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej. Wnioski o udzielenie pomocy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej / Urząd Gminy – pokój nr 11 i 12 na parterze/.

« inne aktualności